Casual Mode Caldavar Feedback

<< Back
Published on Tuesday, 22 April 2014 15:01
Dear Heroes,

Kami ingin mengadakan sedikit survey mengenai Casual Mode Map Caldavar yang nantinya akan digunakan untuk perbaikan mode casual.

ar